× Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Defne Yaprağı Haberler Videolar Foto Galeri İnsan Kaynakları Sertifikalar Markalar İletişim
Endüstriyel Elektrik Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi

 
 

Endüstriyel Elektrik Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sakarya'da hizmet veren Cadde Elektrik, endüstriyel elektrik projelerinde uzmanlaşmış bir firmadır. Endüstriyel elektrik projeleri, büyük ölçekli tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu tür projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

1. Proje Planlaması ve Tasarımı
Endüstriyel elektrik projelerinin ilk adımı, detaylı bir planlama ve tasarım sürecidir. Projenin gereksinimleri, enerji ihtiyaçları ve tesisin yapısı dikkate alınarak kapsamlı bir tasarım yapılmalıdır. Cadde Elektrik, deneyimli mühendis kadrosuyla projelerinizin en verimli şekilde planlanmasını sağlar.

2. Güvenlik Standartlarına Uygunluk
Güvenlik, endüstriyel elektrik projelerinin en önemli unsurlarından biridir. Elektrik sistemlerinin kurulumu sırasında ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uyulmalıdır. Yangın riski, elektrik çarpması ve diğer tehlikelerin önlenmesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Cadde Elektrik, güvenlik standartlarına tam uyum sağlayarak, tesislerinizin güvenliğini garanti altına alır.

3. Enerji Verimliliği
Endüstriyel tesislerde enerji verimliliği, maliyetlerin düşürülmesi ve çevresel etkilerin azaltılması açısından büyük önem taşır. Enerji tasarrufu sağlayan çözümler ve teknolojiler kullanılarak, elektrik sistemlerinin verimliliği artırılmalıdır. Cadde Elektrik, enerji verimliliği projeleriyle işletmenizin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

4. Kaliteli Malzeme Kullanımı
Projenin başarısı için kullanılacak malzemelerin kalitesi de büyük önem taşır. Dayanıklı ve sertifikalı malzemeler, sistemlerin uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar. Cadde Elektrik, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak projelerinizin performansını ve güvenliğini artırır.

5. Periyodik Bakım ve Denetim
Kurulum tamamlandıktan sonra, elektrik sistemlerinin düzenli bakım ve denetimleri yapılmalıdır. Periyodik bakım, sistemlerin sürekli ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Olası arızaların erken tespiti ve giderilmesi için düzenli denetimlerin yapılması şarttır. Cadde Elektrik, profesyonel bakım hizmetleriyle sistemlerinizin performansını maksimize eder.

6. İleri Teknoloji Kullanımı
Endüstriyel elektrik projelerinde ileri teknolojilerin kullanılması, sistemlerin etkinliğini ve kontrolünü artırır. Akıllı sistemler ve otomasyon çözümleri, enerji yönetimini kolaylaştırır ve işletme verimliliğini yükseltir. Cadde Elektrik, en son teknolojileri kullanarak projelerinizi geleceğe hazır hale getirir.

Cadde Elektrik olarak, endüstriyel elektrik projelerinizde uzman kadromuzla en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Sakarya'daki projeleriniz için profesyonel ve güvenilir çözümler arıyorsanız, bizimle iletişime geçin. Endüstriyel elektrik sistemlerinizin güvenli, verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için buradayız.
 

 
 

|

×

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
(AYDINLANMA METNİ)
Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi 'ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu :Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi
Arabacıalanı, Şht. Mehmet Karabaşoğlu Cd. No:16 D:2, 54050 Serdivan/Sakarya
MERSİS NO:
TELEFON:
SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; …. Yazıp ….. SMS gönderebilirsiniz.
E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@sakaryaelektrikci.net adresine mail atabilirsiniz.

Bu belgeyi onaylamakla, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet bilginiz, görüşme kayıtlarınız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rem-Ley İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi ”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi grup ve iştiraklerinin satışları ve müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmeti deneyimi sunabilmek, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi grup ve iştiraklerinin hizmetleri hakkında izniniz kapsamında kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj(MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, whatsapp, telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden ticari elektronik ileti olarak sizi bilgilendirmek ve başkaca, pazarlama iletişimleri ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla satış ofislerinde ve İnternet sitesi üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi ile paylaşılan kişisel veriler, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi gözetimi ve kontrolü altındadır. Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi , yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan ulusal teknik standartlara göre yapıldığını bilginize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
İNTERNET SİTESİ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler İNTERNET SİTESİ yetkilisi dışında kimse tarafından görülemez.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yukarıda ve kanunda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak ile ilgili talep veya şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak veya yine yukarıda belirtilmiş olan mail adresimize iletebilirsiniz. Şirketimize talebinizi belirtilen usullerde belirtmiş olduğunuz durumlarda, talep veya isteklerin niteliğine göre en geç 20 iş günü içinde sonuçlandıralacaktır.
 

 

 

 

×

Görüşme Talebi

Görüşme talepleriniz için formu kullanabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sizlere ulaşacağız.