× Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Defne Yaprağı Haberler Videolar Foto Galeri İnsan Kaynakları Sertifikalar Markalar İletişim
Kompanzasyon Panolarının Avantajları ve Kullanım Alanları

Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi

 
 

Kompanzasyon Panolarının Avantajları ve Kullanım Alanları

Sakarya'da hizmet veren Cadde Elektrik, elektrik sistemlerinin verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kompanzasyon panoları sunmaktadır. Kompanzasyon panoları, endüstriyel tesislerde, ticari binalarda ve diğer büyük ölçekli projelerde reaktif gücü dengeleyerek enerji verimliliğini artıran kritik bileşenlerdir. Bu yazıda, kompanzasyon panolarının avantajları ve kullanım alanlarını ele alacağız.

Kompanzasyon Panolarının Avantajları

1. Enerji Verimliliği: Kompanzasyon panoları, reaktif gücü dengeleyerek sistemlerin enerji verimliliğini artırır. Reaktif güç, elektrik sistemlerinde gereksiz enerji tüketimine yol açar ve kompanzasyon panoları bu güç kaybını minimize eder. Bu sayede, enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

2. Güç Kalitesi: Kompanzasyon panoları, elektrik sistemlerinin güç kalitesini iyileştirir. Güç faktörünü düzeltmek suretiyle, gerilim düşümlerini ve harmonik bozulmaları azaltır. Bu da elektrikli ekipmanların daha verimli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlar.

3. Yasal Uyum: Elektrik dağıtım şirketleri, belirli bir güç faktörü seviyesinin altına düşen tesislere cezalar uygulayabilir. Kompanzasyon panoları, güç faktörünü optimize ederek bu cezaların önüne geçer ve yasal uyumu sağlar.

4. Ekipman Koruması: Düşük güç faktörü, elektrikli ekipmanların aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Kompanzasyon panoları, bu riski ortadan kaldırarak ekipmanların daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar.

5. Kapasite Artışı: Kompanzasyon panoları, mevcut elektrik altyapısının kapasitesini artırarak ek yatırım maliyetlerini düşürür. Yeni ekipman eklemek yerine, mevcut sistemlerin daha verimli kullanılması sağlanır.

Kompanzasyon Panolarının Kullanım Alanları

1. Endüstriyel Tesisler: Büyük ölçekli üretim tesisleri, reaktif güç tüketiminin yoğun olduğu yerlerdir. Kompanzasyon panoları, bu tesislerde enerji verimliliğini artırarak üretim maliyetlerini düşürür.

2. Ticari Binalar: Alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler ve ofis binaları gibi ticari yapılar, kompanzasyon panoları sayesinde enerji tüketimlerini optimize eder. Bu da işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar.

3. Tarımsal Uygulamalar: Tarımsal sulama sistemleri ve diğer tarım ekipmanları, kompanzasyon panoları ile daha verimli hale getirilir. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

4. Enerji Üretim Tesisleri: Yenilenebilir enerji santralleri ve diğer enerji üretim tesisleri, kompanzasyon panoları kullanarak güç kalitesini artırır ve enerji kayıplarını minimize eder.

5. Altyapı Projeleri: Havaalanları, limanlar, demiryolları ve diğer büyük ölçekli altyapı projeleri, kompanzasyon panoları sayesinde enerji verimliliğini artırır ve operasyonel maliyetleri düşürür.

Cadde Elektrik olarak, kompanzasyon panoları konusunda uzman ekibimizle Sakarya'daki müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Enerji verimliliğinizi artırmak ve elektrik sistemlerinizi optimize etmek için bizimle iletişime geçin.
 

 
 

|

×

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
(AYDINLANMA METNİ)
Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi 'ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu :Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi
Arabacıalanı, Şht. Mehmet Karabaşoğlu Cd. No:16 D:2, 54050 Serdivan/Sakarya
MERSİS NO:
TELEFON:
SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; …. Yazıp ….. SMS gönderebilirsiniz.
E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@sakaryaelektrikci.net adresine mail atabilirsiniz.

Bu belgeyi onaylamakla, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet bilginiz, görüşme kayıtlarınız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rem-Ley İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi ”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi grup ve iştiraklerinin satışları ve müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmeti deneyimi sunabilmek, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi grup ve iştiraklerinin hizmetleri hakkında izniniz kapsamında kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj(MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, whatsapp, telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden ticari elektronik ileti olarak sizi bilgilendirmek ve başkaca, pazarlama iletişimleri ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla satış ofislerinde ve İnternet sitesi üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi ile paylaşılan kişisel veriler, Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi gözetimi ve kontrolü altındadır. Cadde Elektrik | Sakarya Elektrikçi , yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan ulusal teknik standartlara göre yapıldığını bilginize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
İNTERNET SİTESİ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler İNTERNET SİTESİ yetkilisi dışında kimse tarafından görülemez.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yukarıda ve kanunda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak ile ilgili talep veya şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak veya yine yukarıda belirtilmiş olan mail adresimize iletebilirsiniz. Şirketimize talebinizi belirtilen usullerde belirtmiş olduğunuz durumlarda, talep veya isteklerin niteliğine göre en geç 20 iş günü içinde sonuçlandıralacaktır.
 

 

 

 

×

Görüşme Talebi

Görüşme talepleriniz için formu kullanabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sizlere ulaşacağız.